Đối với phiếu hỗ trợ người chơi khu vực Việt Nam

Hãy kiểm tra và phản hồi lại cho chúng tôi tại email liên kết với tài khoản của bạn trong trường hợp bạn không tìm thấy phiếu hỗ trợ đã gửi trong Yêu Cầu Hỗ Trợ Của Tôi nhé.


Please check and reply using your account-associated email inbox in case your tickets are no longer in "My Ticket" on Riot Support Page.

Bài viết này có hữu ích không?

Không thể tìm thấy thứ đang cần tìm?

Chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp cho mọi vấn đề bạn gặp phải! Gửi yêu cầu hỗ trợ! Miễn là yêu cầu của bạn không bị rơi mất qua cổng dịch chuyển thì chúng tôi sẽ sớm hỗ trợ bạn.

/ Gửi Yêu Cầu Hỗ Trợ