Khôi Phục Tài Khoản Của Bạn

Bạn muốn khôi phục lại Tài Khoản Riot của mình? Chúng tôi cũng muốn bạn có thể tiếp tục chơi game ngay lập tức! Hãy sử dụng mẫu sau đây để khôi phục tài khoản của bạn.

Tài Khoản Riot Của Bạn Đang Trong Quy Trình Chờ Xóa?

Bạn có thể ngừng Quy Trình Xóa Tài Khoản Riot nếu là người khởi tạo yêu cầu xóa tài khoản, thông tin chi tiết có thể được tham khảo tại bài viết về Quy Trình Xóa Tài Khoản của chúng tôi. Hãy truy cập ngay bài viết này nếu bạn muốn hủy yêu cầu xóa tài khoản của mình nhé!


 

Xin lưu ý:

Nếu bạn gặp bất cứ sự cố gì với yêu cầu này, vui lòng gửi yêu cầu hỗ trợ tại đây.

Bài viết này có hữu ích không?

Không thể tìm thấy thứ đang cần tìm?

Chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp cho mọi vấn đề bạn gặp phải! Gửi yêu cầu hỗ trợ! Miễn là yêu cầu của bạn không bị rơi mất qua cổng dịch chuyển thì chúng tôi sẽ sớm hỗ trợ bạn.

/ Gửi Yêu Cầu Hỗ Trợ